Back to Top

QUALITY SERVICES YOU CAN RELY ON

Tel: 01286 73758 Email: contact@hillsautos.co.uk

headerfacebook
 
 
 

Gwacâu.

Eich system allyriadau nwyon llosg yw’r unig ffordd o sianelu i ffwrdd mygdarth gwenwynig, fel carbon monocsid, a gynhyrchir gan eich peiriant.

Gall gwacâu sydd ddim yn gweithio arwain at nwyon llosg yn cael ei dynnu mewn ir cerbyd ag achosi i’r gyrrwr deimlo yn gysglyd. Gall hyn arrwain at hyd yn oed mwy o berygl.

Mae gwacâu iach yn hanfodol os ydych am gynnal iechyd a lles teiliad y cerbyd, injan sy’n rhedeg yn esmwyth ac effeithlonrwydd tanwydd gorau posibl. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn a iechyd eich gwacâu, galwch i mewn.