Back to Top

QUALITY SERVICES YOU CAN RELY ON

Tel: 01286 73758 Email: contact@hillsautos.co.uk

headerfacebook
 
 
 

Atgyweiriadau Cyffredinol.

Er bod MOT blynyddol yn ymdrin a materion diogelwch eich cerbyd, dim ond rhestr gwirio diogelwch ydi o. Nid yw’n ymdrin a phob agwedd o’r cerbyd.

Gellai gwaith atgywiro arall gynnwys gollyngiadau olew, synau rhyfedd a problemau hefo ffenestri trydanol ayyb.