Back to Top

QUALITY SERVICES YOU CAN RELY ON

Tel: 01286 73758 Email: contact@hillsautos.co.uk

headerfacebook
 
 
 

Tracio a cydbwyso.

Gall aliniad olwyn anghywir arwain at wysg teiars afreolaidd, gall brofi yn gostus i newid teiars, a gall effeithio diogelwch y car.

Gall gyrru yn erbyn pafin, neu taro twll yn y ffordd effeithio ar yr aliniad olwyn.

Os gallwch deimlo eich car yn tynnu i un ochr neu mae dirgryniad yn eich llyw, gall hyn olygu fod eich aliniad allan. Gall y rhan fwyaf o materion trin cael eu datrys drwy cywirio eich aliniad.

Rydym yn gallu cynnal y gwasanaeth yma i’ch cerbyd i ymestyn bywyd eich teiars a sicrhau taith llyfn. Mesur llawer rhatach.